Varför är specialkaffe mindre bittert än vanligt kaffe? – Kaffemissionären

Varför är specialkaffe mindre bittert än vanligt kaffe?

Specialkaffet håller en högre kvalitet på bönan, det så kallade "råkaffet" eller "gröna kaffet". När kvaliteten är högre finns det flera smaker att framhäva i rostningen. En relativt ljus rostning gör att olikheterna i varje kaffesort blir tydligare. Industrikaffe, kaffe framställt i stor skala och med mindre varsam selektering, har en lägre kvalitet. Ett industrikaffe som rostas ljust kommer därför att framhäva råkaffets defekter snarare än dess kvalitet. Därför "tjänar" kaffe av lägre kvalitet på att rostas mörkt. Då döljs helt enkelt defekterna bakom ett lager av brända toner. Det är bland annat de brända tonerna som gör att kaffet blir bittert. Varsamt rostat specialkaffe innehåller därför fler olika smaker och har mindre bitterhet, jämfört med ett hårt rostat industrikaffe. I de flesta länder, däribland Sverige, är vi vana vid ett mörkt rostat kaffe. Det är förstås också en av anledningarna till att de stora rosterierna vill möta en förväntan från konsumenterna, att kaffet ska "smaka som vanligt". I takt med att medvetenheten om kaffekvaliteten höjs hos oss oss konsumenter, är min personliga övertygelse att kvaliteten på kaffet kommer att öka över tid, även i den "vanliga matbutiken". Ett roligt sätt att lära sig mer om kaffe är att besöka en kaffeprovning och prova flera olika sorters kaffe av olika kvalitetsnivåer, sida vid sida. 

Kaffet gott,
Allt gott

/Viktor, grundare av företaget Kaffemissionären, vars vision är att bidra till att göra Sverige till världens godaste och mest medvetna kaffeland. 

 

Lämna en kommentar